ΚΙΝΗΤΕΣ ΡΑΜΠΕΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ

Κινητή Ράμπα Φόρτωσης στιβαρούς κατασκευής και προδιαγραφών.

Ανάβαση συνολικού φορτίου έως 12.000 kg.

ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ