ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (ΠΑΣΣΑΛΟΜΠΗΚΤΕΣ)

Πετρελαιοκίνητο Ερπυστριοφόρο Μηχάνημα τοποθέτησης μεταλλικών πασσάλων, με έμπειξη στο έδαφος.

Κατάλληλο για την στήριξη Φωτοβολταϊκών Πάνελ και Στηθαίων Ασφαλείας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

875€ /εβδομάδα (*από 30 ημέρες και άνω)