ΠΡΟΪΟΝΤΑ MPI

mpi-logo
Οι ρίζες της εταιρία χρονολογούνται από το 1955 με τη Fantozzi Armor e Gino Snc,η οποία δραστηριοποιούταν στον χώρο της μεταλλουργίας. Η εμπειρία της στον τομέα διαχείρισης υλικού ξεκίνησε το 1994 με την πρωτότυπη παραγωγή ηλεκτρικών μηχανημάτων. Η εταιρία είναι σε συνεχή εξέλιξη..Το 2014 αλλάξαμε το όνομα της εταιρίας μας σε MP iNTRALOGISTIC,με  νέα στρατηγική και λογότυπο.  Βεβαίως το καινούριο όνομα δεν σημαίνει και διαφορετική ταυτότητα. Επιλέχθηκε   η παράδοση αλλά ταυτόχρονα η  εξέλιξη και η  πρωτοπορία. Τα προϊόντα της MP iINTRALOGISTIC προσφέρουν απάντηση  σε πολλές ανάγκες  ώστε να προσαρμόσουν τα νέα παραγωγικά συστήματα στις απαιτήσεις της αγοράς. Προτείνουν  προϊόντα στους πελάτες   ώστε να αυξήσουν την παραγωγικότητα τους ,να γλυτώσουν χρόνο και ενέργεια και να εξασφαλίσουν την μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια στο χώρο εργασίας τους.