PO13i

Με το P013i, η εταιρία CESAB προσφέρει μια οικονομική λύση για βασικές εργασίες που αφορούν την διαχείριση υλικού. Η χειροκίνητη διαχείριση υλικού είναι η μεγαλύτερη αιτία τραυματισμών στο περιβάλλον εργασίας

Εδώ έρχεται το P013i να κλείσει το κενό μεταξύ των απλών χειροκίνητων και των πιο ακριβών ηλεκτρικών παλετοφόρων.

Περιγραφή