Περιγραφή

Κωδικός μοντέλου

SJ4720
SJ4726
SJ4732
SJ4740

Μέγιστο ύψος εργασίας

7.94 m
9.82 m
11.65 m
13.86 m

Βάρος Μηχανήματος

2,040 kg
2,135 kg
2,571 kg
2,970 kg
Επέκταση πλατφόρμας
1,22 m
Ανυψωτική ικανότητα
590 kg
454 kg
318 kg
350 kg
Μέγιστος αριθμός ατόμων Μέγιστος αριθμός ατόμων εσωτερικού χώρου

3

3

2

3

Μέγιστος αριθμός ατόμων εξωτερικού   χώρου

3

1

1

0