Περιγραφή

Κωδικός μοντέλου

SJ6832 RTE

Ύψος εργασίας

11.75 m

Βάρος Μηχανήματος

3,780 kg

Επέκταση πλατφόρμας

1,52 m

Ανυψωτική ικανότητα

454 kgr

Μέγιστος αριθμός ατόμων εξωτερικού   χώρου

4