Σάρωθρο πλύσης/στέγνωσης επικαθήμενου χειριστή

Κατηγορία:

Περιγραφή

Ικανότητα καθαρισμού:
    
4200m2/h
Αυτονομία:

4:30h
Πλάτος καθαρισμού:

700mm
Χωρητικότητα δεξαμενής απορρυπαντικού:

110L
Διαστάσεις Μηχανήματος L x W x H:

1350mm x 780mm x 1370mm
Βάρος μηχανήματος:

300Kg

150€ /εβδομάδα (*από 30 ημέρες και άνω)