Περιγραφή

Ανυψωτική ικανότητα:
    
1.2-1.5 Τόνους
Τύπος κινητήρα:

Ηλεκτρικός
Υψος ανύψωσης:

Έως 1.5m
Μήκος περονών:

1.150mm
Τύπος τροχών:

Πολυορεθάνης