Υδραυλικός εμπρόσθιος ανατροπέας πλαστικοκιβωτίων WLL 1000kg F-FBT-SH

Περιγραφή

Αυτός ο ανατροπέας πλαστικοκιβωτίων είναι ιδανικός για χειρισμό και άδειασμα κάδων σε γεωργικές και μεταποιητικές βιομηχανίες.