ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ SERVICE

FULL SERVICE

Καλύπτει τις επισκευές και τη γενική συντήρηση. Η τιμή είναι στάνταρ και περιέχει αυθεντικά ανταλλακτικά.Το ολικό σέρβις εγγυάται υψηλή απόδοση και διαθεσιμότητα.

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καλύπτει την συντήρηση μηχανημάτων με βάση το περιοδικό πλάνο συντήρησής τους.

Η προτρεπτική συντήρηση είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος να αποτραπούν οι κοστοβόρες  επισκευές και γενικά προβλήματα που θα θέσουν το μηχάνημα εκτός λειτουργείας.

contact services

ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εξασφαλίζουν ότι τα μηχανήματα τηρούν συνεχώς τα στάνταρ ασφαλείας που έχουν τεθεί από τον εθνικό νόμο και τα διάφορα σωματεία.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ SERVICE ΟΠΟΤΕ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ

24ωρο σέρβις, με μηχανικό στον χώρο , σέρβις σε διαφορετικές μάρκες  και σέρβις αντικατάστασης μπαταρίας.

ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Είναι σημαντικό τα μηχανήματα που παρέχει η ΑΔΕΦΛΟΙ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗ ΑΕΒΕ  στους πελάτες της να κρατήσουν την άριστη ποιότητα κατασκευής τους καθ΄όλη την διάρκεια της ζωής τους. Γι’αυτό το λόγο προτείνουμε να χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια ανταλλακτικά για σέρβις και επισκευές.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Ενώ το να κάνουμε επιλογές  μπορεί να είναι δύσκολο, σιγουρευόμαστε ότι συζητάμε μαζί σας για τις ειδικές ανάγκες τις επιχείρησής σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τα κατάλληλα μηχανήματα για της ανάγκες σας!

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

Κατά την παράδοση του μηχανήματος η ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗ ΑΕΒΕ δίνει οδηγίες στους χρήστες ώστε να μπορούν να χρησιμοποιήσουν το μηχάνημα πιο αποτελεσματικά και με τη μέγιστη ασφάλεια. Αυτό σημαίνει περισσότερη ασφάλεια και για τον χειριστή αλλά και για το περιβάλλον του.