Υπόγειοι κάδοι απορριμάτων

Μηχανισμός βύθισης – ανύψωσης τυποποιημένων τροχήλατων κάδων απορριμμάτων, ηλεκτροϋδραυλικής λειτουργίας.
Παρέχει την δυνατότητα τοποθέτησης των αστικών κάδων συλλογής απορριμμάτων στο υπέδαφος, για την ποιοτική αναβάθμιση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ